Procedure aanmelding

Je meldt je aan voor vakantiewerk op ons bedrijf. Dat vinden we heel plezierig. Voor het werken bij ons gelden wel enkele regels. Hieronder sommen we die op:

 1. Je moet ten minste 13 jaar zijn.
 2. Je werkt ten minste twee weken.
 3. We werken meestal van 8.00 uur tot 12.00 uur (inclusief een pauze). Als er veel oogst is of er veel bestellingen zijn, werken we tot 14.30 uur (inclusief twee pauzes). Soms vragen we dan ook of je op zaterdagochtend kunt werken, maar dat gebeurt alleen na overleg.
 4. We betalen één keer per maand via de betaalrekening. Op de eerste van de volgende maand staat het geld dan op je rekening. Graag ontvangen we je betaalrekeningnummer. Overigens, we betalen per leeftijd, per uur, conform de Cao voor de Tuinbouw. En als je dat wilt, kun je begin 2020 een jaaropgave komen ophalen.
 5. We willen je identiteitsbewijs zien voordat je bij ons komt werken. Ook willen we een kopie van dat identiteitsbewijs. Denk eraan: ook als je nog maar 13 jaar bent, moet je een identiteitskaart of paspoort hebben, anders mag je niet werken. Bij de op te vragen papieren kun je lezen hoe die kopie er uit moet zien.
 6. Diverse papieren moet je invullen. Deze kun je hierbeneden downloaden. Het zijn tamelijk ingewikkelde papieren. Maar we denken dat je ouders je er eventueel wel mee kunnen helpen. En anders moet je het even komen vragen. De ingevulde papieren moet je zo snel mogelijk inleveren samen met de kopie van het identiteitsbewijs.
 7. Ook moet je een Hygiënecode ondertekenen. Deze moet je doorlezen en je moet er voor tekenen dat je hem gelezen hebt. Ook die willen we graag met de andere formulieren (zie hierboven onder 6) ontvangen.
 8. Pas als we alle papieren, volledig ingevuld, hebben ontvangen, ben je ingeschreven. Vaak wordt vergeten het registratienummer van de kinderbijslag (is het Burgerservicenummer van de ouder die de kinderbijslag ontvangt) in te vullen of een kopie van de achterkant van de ID-kaart in te leveren, dus let daar even extra op.
 9. Omdat het moment van oogsten vaak afhankelijk is van het weer kunnen we meestal pas vlak van tevoren aangeven of je en wanneer je kunt komen plukken.
 10. Op je eerste werkdag maken we een afspraak wat te doen als het (hard) regent.
 11. Besef dat het plukken van fruit precies werk is en tamelijk veel concentratie vergt. Als je van jezelf weet dat dit niet je sterkste punten zijn, is het misschien beter te overwegen om een ander baantje te zoeken.
 12. Als je achteraf toch niet komt werken, nadat je je al opgegeven hebt, wil je dan even een mailtje sturen om je af te melden, dan kunnen we je naam doorstrepen zodat een ander een kans krijgt.

Succes met invullen en wie weet tot ziens!

    Met vriendelijke groeten,

mevrouw M. Woudstra

(06-51 25 66 74)

2019-Bijlage 1.pdf

2019-Bijlage 2.pdf

2019-Bijlage 3.pdf

2019-Bijlage 4.pdf